{slide}
{/slide}

Menu chè Yến

I. CÁC LOẠI CHÈ                                         NHỎ                                  LỚN   

        糖水                                                       小                                     

(SWEET SOUPS)                                        (Small)                               (Large)

 

           

1.Yến Chưng Đường Phèn                   150.000 đ                              250.000 đ

   冰糖燉燕窩

(Swallow sweet soup steamed with rock sugar)

 

2.Chè Yến Long Nhãn                           150.000 đ                              250.000 đ

   圓肉燕窩

(Swallow sweet soup with Longan)

 

3. Chè Yến Hạt Sen                               150.000 đ                              250.000 đ

蓮子燕窩

(Swallow Sweet soup with Lotus Seeds)

 

4. Chè Yến Củ Năng                              150.000 đ                              250.000 đ

馬蹄燕窩

(Swallow Sweet soup with Water chestnut)

 

 

5. Chè Yến Bạch Quả                              150.000 đ                              250.000 đ

白果燕窩

(Swallow Sweet soup with white nut)

 

6. Chè Yến Táo Đỏ                                  150.000 đ                              250.000 đ

紅棗燕窩

(Swallow sweet soup with Red Jujube)

 

7. Chè Yến Nhân Sâm                              150.000 đ                              250.000 đ

人參燕窩

(Swallow Sweet soup with ginseng)