{slide}
{/slide}

Yến thô còn lông

2,700,000đ

Yến thô (50g)

50g
Còn hàng
5,400,000đ

Yến thô (100g)

100g
Còn hàng
50g
Còn hàng
100g
Còn hàng
20g
Còn hàng
50g
Còn hàng
100g
Còn hàng